Skurker: Jeg er ikke sikker på at du er riktig for meg, Ganondorf

^