Her er Genshin Impact 2.6-oppdateringsplanen (oppdatering)

^