Røykprøving mot sunnhetsprøving: forskjell på eksempler

^