Java Array - Erklære, opprette og initialisere en array i Java

^