Xenoblade Chronicles 3D er en bare havneport i et fantastisk spill

^