Ubisoft vil lansere en ny 'AAA IP' i løpet av de neste 10 månedene

^