Slik kjører og åpner du en JAR-fil (.JAR File Opener)

^