Indre sammenføyning mot ytre sammenføyning: nøyaktig forskjell på eksempler

^