Har du hoppet skip fra Marvel vs. Capcom: Infinite?

^