>

Steam Deck-forsinkelse skyver den opprinnelige skipsdatoen til februar 2022

^