Hva er integrasjonstesting (opplæring med eksempel på integrasjonstesting)

^