Forskjellene mellom enhetstesting, integrasjonstesting og funksjonstesting

^