Hva er trinnvis testing: detaljert forklaring med eksempler

^