Den siste Switch firmware-oppdateringen gjør nyhetskanalen mer nyttig, gir bedre stylusstøtte

^