Tencent og Sony kjøper til sammen 30 % av FromSoftware

^