Street Fighter 6-fans kollektivt 'D'awww' for Cammy og kattevennen hennes

^