>

Som en påminnelse kan du ikke utvikle deg i Pokémon Scarlet & Violet

^