PSA: Final Fantasy XIV: Endwalker påloggingskøer er i full kraft (oppdatering)

^