Hvorfor jeg heller vil ha Steam DRM enn ingen DRM

^