Unix prosesser kontrollkommandoer som PS og topp (del C)

^