Sony Santa Monica Studio er for tiden 'spredt på mange forskjellige ting'

^