Å se, det er mer flott Final Fantasy XIV Endwalker-kunst

^