Kontra: Hard Corps er et offer for den regionale vanskelighetsforskjellen

^