Dommen selger utrolig bra og skifter rundt 97% av aksjen

^