På noen måter passer Tim Schafers Full Throttle bedre i 2017 enn 1995

^