I et sjeldent trekk fjerner Mario Kart Tour gacha-systemet

^