Her er dine moderne krigføring og drep striper!

^