Amazon skal visstnok gå inn i skyspillutvalget neste år

^