Hva er effektivitetstesting og hvordan måler du testeffektivitet?

^