Vampire: The Masquerade – Swansong-utviklergjennomgangen fremhever de blodigere aspektene ved etterforskningen

^