Homestuck Adventure Game Hiveswap slippes endelig

^