Shin Megami Tensei IV: Apocalypses lokaliseringsglidning gir en god historie

^