Overwatch-medisin Baptiste tar med seg sin biotiske bærerakett til PTR

^