Her er hvordan Diablo IIIs Necromancer vil vekke de døde og rasere demonene

^