GameMaker blir gratis for ikke-kommersiell bruk, etter Unity-nedfall

^