Dying Light 2 foreslår å sette av 500 timer for 100 % fullføring (oppdatering)

^