Devolver Digital kaster et stort salg av Nintendo Switch

^