Skurker: Jeg er ikke sikker på at du har rett for meg, Ganondorf

^