Ros være RE Engines gjengivelse av Juri i Street Fighter 6

^