PSO 2 New Genesis har nettopp fått en stor oppdatering og den nye Bouncer-klassen

^