New Gundam Breaker vil inkludere alle mobildrakter fra tidligere oppføringer, andre detaljer dukker opp

^