MySQL ALTER TABLE - Slik legger du til kolonne i en tabell i MySQL

^