DNF Duel har minst fire DLC-karakterer planlagt etter Spectre

^