>

Mobilspill så en nedgang i inntektene i løpet av første halvår av 2022

^