>

Elden Ring har en hakefunksjon som lett kan overses

^