Data Mining: Prosess, teknikker og store problemer i dataanalyse

^