Assassin's Creed Syndicate sitt PC-krav gjemmes i skyggen

^