Midt i spilleranteller på 300 eller mindre, Valve løfter om å fikse Artifact

^