Hva er funksjonstesting og hvorfor er det viktig

^