De to siste Tomb Raider-kampene har samlet hatt 18 millioner salg

^